Inner Upgrade

E-course

 

Storstäda och balansera ditt INRE via Energy Work!

 

Rensa i 28 hälsoblockeringar som kan stå ivägen  för att skapa den hälsa och livsenergi du drömmer om och förtjänar

En personlig resa till att bli friare på insidan!

POWER.

FLOW.

HEALTH.

 • Bär du ett tungt inre bagage?

 • Har du känslor, händelser och saker i som du inte frigjort inom dig och som står ivägen för din känsla av lycka och flöde i livet?

 • Känner du att du bär på saker som egentligen inte riktigt tillhör dig, bär världens eller andras bördor?

 • Vill du ta din hälsa och ditt liv till en högre nivå?

 • Känner du av envisa mönster som håller dig tillbaka och som står ivägen för dina ansträngningar att skapa livförändring?

 • Behöver du ta ett rejält kliv framåt för din hälsa och livsenergi?

 • Vill du göra en "inre storstädning", eller förstå dig själv på ett djupare plan?

 • Är du sensitiv eller högkänslig och vill kunna hantera din energi på ett bättre och mer medvetet sätt?

Då är det Inner Upgrade E-course för dig!


Önskar du:

  • känna dig lättare och mer vital

  • känna mer livsenergi

  • förstå dig själv på ett djupare plan

  • frigöra inre bagage

  • rensa i mönster som inte tjänar dig längre

  • ta ett kvantkliv för din personliga utveckling

  Det kan kanske vara lätt att svara "ja" på alla dessa påståenden, för visst vore det fint att frigöra hinder oavsett om de är av mer fysisk karaktär eller om de är av inre, energimässiga. Men hur är det egentligen möjligt? Hur kan en till synes osynlig och subtil metod åstadkomma allt detta?

   

  Ja, svaret på detta finns såklart med i denna kraftfulla kurs, men...


  ...jag kan tänka, att du kanske har varit en "sökare i hälsans värld" länge, och kanske också provat en hel del - men inte nått ända fram...? Det vill säga, uppnått de mål du önskar? -Att bli frisk, mer vital, bättre kondition eller bli friare och gladare på insidan? Oavsett vilka dina mål eller längtan är så förstår jag förstår känslan av skörhet inför att faktiskt tro på att vi kan lyckas med vår hälsoförändring, på riktigt! Andra har gjort det, men vi själva kan känna en osäkerhet i det. Ska det fungera? Kommer jag att lyckas nå de resultat jag önskar?

   

  Den här Inner Upgrade kursen är annorlunda.

  Eller, jag skulle kanske säga, speciell?

   

  Kursen är skapad utifrån min intuitiva, seende förmåga, vilket föreslår att det ligger ett högre perspektiv och kraft i dess delar, men den är också utformad utifrån den erfarenhet av inre energimässiga blockeringar jag har sett varit ofta återkommande hos mina klienter under alla år jag arbetat med Energy Work.

   

  Så de 28 blockeringar eller "hälsoblockeringar", som jag kallar dem i detta kontext som kursen innefattar, bidrar dels till att systematiskt kunna rensa i de aspekter som är mest relevanta för en själv - men också som en stor hjälp till att sätta ord på just vilka inre utmaningar just vi har. 

   

  Några exempel på dessa 28 olika energimässiga energistagnationer är:

   

  • skam

  • skuld

  • ovärdighet

  • rädsla (misslyckas, förändring...osv)

  • Händelser från 0-7 år

  • Familje/släktmönster

  • Födseln

  • Inre sanning


  Det är alltså i dessa olika teman, känslor och aspekter som kursen och dess Energy Clearing Sessions syftar till att rensa och lösa upp.

  Så, Energy Work syftar till att rensa i vårt energifält ("inre") de minnen, trosuppfattningar, stagnerade känslor, tagna beslut och högre kontrakt vi bär samt den mening vi givit dessa erfarenheter.

   

  Kursen inre fokus kan bana väg för ökad självförståelse, bidra till vår personliga- och andliga utveckling samt vara det kvantsteg du behöver för att skapa större- eller återfå din livskraft, glädje, lust och inre harmoni.

  Med det "yttre hälsoarbetet" skapar vi förutsättningar för en kropp som kan hålla vår ökade inre frekvens i takt med att vi frigör vårt inre bagage och mönster som håller oss tillbaka i att leva det liv vi djupast drömmer om. 

   

  När jag själv blev sjuk för många år sedan, så var just mina inre motstånd som var den i särklass svåraste utmaningen! Det var som om jag själv stod ivägen för min egen framgång! 

   

  Det var inte bara att finna den "rätta" behandlingen, kosten, örten eller tillskottet, som skulle bana väg för att lyckas bli frisk.

   

  Det var som att jag självsabboterade alla ambitioner, goda råd och lösningar för min hälsa som kom min väg!

   

  Det gick som på autopilot! En slags maktlöshet i det. Och det värsta av allt var att jag också var högst medveten om mycket av det, och ÄNDÅ gjorde jag precis tvärt emot vad som skulle göra att jag skulle må bättre!

   

  Här kommer det nödvändiga och oerhört viktiga INRE arbetet in!

   

  Har du provat "allt" och ändå faller tillbaka i mönster eller inte lyckas nå dina mål med din hälsa eller nivå av inre lycka så kan det inre arbetet vara nyckeln.

  Jag har skapat den här kursen för Dig...

  Jag har väglett otaliga människor genom åren som sökt mig för allehanda hälsobesvär. Ur min egen erfarenhet genom svår och plågsam sjukdom, så vet jag värdet i och vilken kraft det ligger i en rening och uppgradering av hälsan på både det INRE- och YTTRE planet.

  Vi bär alla våra obearbetade erfarenheter och sår, men inte alla vet hur vi kan frigöra oss från dem.

   

  Innan jag var den leende personen på bilden, så var jag långt ifrån lycklig och frisk...

  Jag föddes med en känsla av att inte vara älskad eller ha något egenvärde alls. Så grundkänslan vara att "genomlida" livet. Jag var ganska blyg och introvert. Framför allt känslig och inkännande, vilket gjorde världen lite "karg och hård" - och där andra människors sinnesstämningar kändes inuti mig.

  Under min väg att återskapa min hälsa från en degenererande sjukdom, så öppnades min intuition upp...

  Min förmåga att översätta energi, frekvenser och den seende förmågan kom att bli ett kraftfullt och fantastiskt verktyg i min verksamhet, där jag guidat otaliga människor mot större hälsa och livskraft.

   

  DITT INRE BÄR NYCKELN TILL HÅLLBAR FÖRÄNDRING!

   

  TANKEMÖNSTER - TROSSYSTEM - TAGNA BESLUT - BLOCKERADE KÄNSLOR

  När jag hade funnit mina nycklar till att återskapa min hälsa på fysiskt plan så kom insikten om hur mitt inre påverkade min hälsa. Jag kunde ha mina yttre rutiner och elixir konstanta, men ändå upptäcka att jag blev sämre när jag en dag var ledsen eller inte kände harmoni på insidan. Detta var en otrolig upptäckt att få ta del av kopplingen mellan sinne och kropp av egen erfarenhet.

  Det här ledde till min unika hälsostrategi, som jag idag förmedlar till dem som kommer min väg. När vi sammanför de YTTRE (praktiska)  och de INRE verktygen så får vi en oerhört kraftfull strategi att gå från obalans och sjukdom till full hälsa.

  De inre handlar om inre processer och Energy Work och det yttre om läkande mat, rörelse och rening. Med min erfarenhet, visdom och utbildning skapar jag livsomvandlande hälsoprogram och kurser för att Du ska kunna ta steg för dig själv och ditt liv.

   

   

  Vi behöver alla möta våra INRE MOTSTÅND...

   

  Därför är denna Inner Upgrade-kurs en så viktig pusselbit för hälsan, vägen till den och den inre och personliga utvecklingen. Den syftar till att lägga grunden för att skapa långvarig förändring och en större vördnad och KÄRLEK till dig själv.

  Oförlösta känslor och energimässiga blockeringar har kraft att påverka och skada cellerna! Energiplanet är vår råkopia för vår fysiska kropp.

  Under det här Inner Upgrade E-kursen:

  • Kommer du att jobba med din egen inre utveckling

  • Få verktyg för att jobba med de aspekter och mönster som just du bär

  • Lyssna till de Energy Work Sessions som är relevanta för just dig

  • Via frågeverktyg vaska fram vilka blockeringar just du bär och vilka du ska börja med

  • Du får enkelt och bekvämt tillgång till din kurs i ett online kursrum (så det är ingen "mail-kurs"!) och du kan använda kursen så länge du vill och behöver.


  Min önskan för dig är att du ska bli ännu friare på insidan och stråla som den fantastiska unika människa du Är!

   

  • 28 olika Energy Work Sessioner och information om respektive blockeringskategori 

  • Arbetsbok som fördjupar ditt inre arbete och accelererar dina resultat

  • Frågeverktyg i 2 delar för att vaska fram vilka blockeringar som är relevanta för just dig och vilka du ska börja med

  • Allt samlat i ett bekvämt online kursrum där du kan i lugn och ro ta del av materialet när du själv vill och med hänsyn till din egen unika process

  100% Privacy. We Will Never Spam You!

  Varmt välkommen Du med!


  © Copyrights by Lisette Therner 2020. All Rights Reserved.

   

  Inner Health Mentor & Natural Health Consultant

  Lisette Therner International

   

   

  www.lisettetherner.se

  info@lisettetherner.se

   

  ANVÄNDARINFORMATION                    GDPR INTEGRITETSPOLICY