Hantering av personuppgifter hos Lisette Therner

På Lisette Therner värnar vi om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter och nedan finns beskrivet om hur vi samlar in- och använder dina personuppgifter. Här kan du även läsa om hur vår integritetspolicy samlar in personuppgifter på ett pålitligt och lagligt sätt enligt de nya föreskrifterna för GDPR och dataskyddslagstiftningen, som träder i kraft 25 maj 2018. Vidare finns även förtydligat dina rättigheter när det gäller hanteringen av dina personuppgifter och där vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss.

Så här samlas personuppgifter in:
Genom att du skrivit in ditt förnamn och e-postadress och tackat ja, till nyhetsbrev och ev. gratismaterial via någon av våra hemsidor

Dessa personuppgifter behandlar vi:
Personuppgifterna består alltså av ditt förnamn och e-postadress. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att sända nyhetsbrev, dvs relevant information om vår verksamhet, och erbjudanden om produkter och events.

Syfte och typ av uppgifterLaglig grund
Syfte: Utskick av nyhetsbrev och information om våra tjänster, t ex driftsinformation.
Typ av uppgifter: Förnamn och e-postadress.Behandlingen är grundad på Intresseavvägningsregeln.

Dina rättigheter:
Du har rätt att när som helst avprenumerera på våra e-postutskick och detta finns med längst ned i alla mail som går ut. Du har rätt att begära rättelse och att bli raderad. Den tillsynsmyndighet som har hand om behandlande av personuppgifter är Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, vars kontaktinfo finns på deras hemsida www.datainspektionen.se.

Sparande av data:
Din data sparas så länge du inte aktivt ber om att bli raderad eller avprenumererar via länken i våra utskick och vi följer de lagar och förordningar som gäller kring det.

Här lagras din data:
Din data lagras på servrar som hanteras av Mailchimp (www.mailchimp.com) och GetResponse (www.getresponse.se) som finns i olika länder. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas.

För frågor om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig:

Lisette Therner
Gudmunds Väg 2
394 70 Kalmar
info@lisettetherner.se