lisette therner academy.
-hälsa & inre utveckling för en ny tid.

COURSE OF SELF HEALING - C.O.S.H

- transform your health and life in 5 weekend modules:

I Course Of Self Healing sätter du av på din väg för att skapa genuin hälsa och kraft på alla plan. En kursserie á fem delmoduler med högt perspektiv på hälsa och livet och som erbjuder kraftfulla verktyg för att skapa optimal hälsa, vitalitet och livsenergi.  Vi utforskar vår egen situation via de INRE- och YTTRE hälsoprocesser och delkurserna har sin grund i Lisettes hälsomodell för hälsa & kraft som hon format för att ge full kraft åt kroppens extra ordinära förmåga att självläka.

Läs mer om respektive modul i C.O.S.H

KURSPERIODER C.O.S.H

Vårstart 2019
C.O.S.H 1: 2-3 februari
C.O.S.H 2: 27-28 april
C.O.S.H 3: 8-9 juni
C.O.S.H 4: 3-4 augusti
C.O.S.H 5: 26-27 oktober

Höststart 2018
C.O.S.H 1: 16-17 september
C.O.S.H 2: 11-12 november
C.O.S.H 3: 20-21 januari 2019
C.O.S.H 4: 3-4 mars 2019
C.O.S.H 5: 26-27 maj 2019

Per kursmodul 2400 kr. per delkurs/modul vid deltagande i hela kursen (5 moduler).
Vid enstaka moduler 2900 kr./modul