Modul 1 - initiate change.

Den inledande kursmodulen kickstartar vi vår väg till hälsa och vi inleder processen att skapa medvetenhet om nuläge och vart vi önskar nå. Vi tittar på hälsa ur ett högre perspektiv för att skapa en grund för genuin hälsa och personlig utveckling samt utgår från INRE- & YTTRE hälsoprocesser. Teori, samtal, praktiska övningar och Energy Work varvas-  och som en röd tråd genom hela kursen använder vi C.O.S.H kursmaterial som du även tar med hem och jobbar vidare med. Du skapar grunden till din egen unika hälsoplan. Få brukar gå oberörda från denna kursmodul.

Den här inledande modulen hjälper dig att:

  • bli klar över din situation och få insikter vad just du behöver för att skapa din perfekta hälsa.
  • skapa din egen hälso- & livsplan
  • förstå din inre och yttre natur 
  • skapa ett utrymme för dig att andas ut och få Jag-tid, att fokusera på dig själv och dina behov för ett liv i hälsa och kraft
  • förstå dig själv på ett djupare plan och vilka enorma inre resurser du har 

AKTUELLA KURSTIDER FÖR INITIATE CHANGE