MODUL 2 - AYURVEDIC POWER OF HEALING.

I denna härliga kursmodul går vi in i Ayurvedas värld och skapar oss förståelse för elementen, vår kropp/sinnetyp och vad som är karaktäristiskt för var och en av dessa.

Ayurveda betyder "kunskap- eller vetenskapen om livet" och är en uråldrig visdom om hälsa och livet. Den centrala grundsatsen i Ayurvedisk vetenskap är att varje mänsklig varelse är unik och har en alldeles egen, individuell konstitution, ett genetiskt arv och en predisposition för vissa sjukdomar. Det är det äldsta nedtecknade medicinska system man känner till. Vi får förståelse för dygns- och årstidsrytmen samt om hur vi står i kontakt med naturens rytm. Vi lär oss hur vi bäst balanserar vår unika kropp/sinnetyp och vi kan också börja se våra obalanser i ett tydligare sammanhang. Men den kunskapen kan vi ta nya och medvetna kliv framåt i vår väg till hälsa och kraft. En sann lära för livet. 

Den här modulen hjälper dig att:

  • finna och förstå din sanna natur, kropp/sinnetyp
  • utforska vad du mår bra av och vad som balanserar just din kropp/sinnetyp
  • förstå den äldsta läkekonst vi känner till och dess eviga visdom om hälsa och föryngring
  • se hur naturens rytm påverkar din hälsa och hur du kan stå i harmoni med den

AKTUELLA KURSTIDER FÖR AYURVEDIC POWER OF HEALING