modul 4 - detox

I den här kursmodulen kliver vi in i en grundläggande och kraftfull aspekt av yttre läkning eller väg till hälsa och vitalitet som handlar om rening och detox.

Även om reningen är mer en yttre riktad handling så berör vi även den inre aspekten av rening även här. Vi tittar på rening och olika principer samt går in på olika kurer och sätt att rena. Grundläggande tankar om behovet av- och orsaken till att vi behöver rena och vad vi kan förvänta oss vid en rening. Vidare om vilka organ och organsystem som är särskilt inblandade och på vilket sätt vi kan göra reningen effektiv. Vi provar, smakar och sätter som vanligt in kunskaperna i sitt sammanhang och med praktiska övningar. Med hjälp av kursmaterialet kan du efter denna modul sätta av med rening, vilket också skapar en fantastisk utgångspunkt inför nästa och sista kursmodulen som handlar om medveten träning.

Den här modulen hjälper dig att:

  • skapa ett reningsprogram som passar just dig
  • förstå vikten av rening
  • förstå vad som ska renas och varför
  • se rening ur både fysiskt och energimässigt perspekiv
  • utforska kraften i rening som ett sätt att återskapa hälsa och ungdomlighet

AKTUELLA KURSTIDER FÖR DETOX