Mitt "Varför"

DET FINNS MÄKTIGA RESURSER INOM OSS.

1996. Jag blev informerad om att min sjukdomssituation var obotlig och att det enda som stod att göra var att med kemiska och invasiva metoder ge mig ett så drägligt liv som möjligt. Om livet skulle innebära en plågsam väg in i döden, så fick det lika gärna vara. Det måste finnas en väg ut!  Jag bestämde mig för att viga mitt liv åt att söka svar på min situation och sjukdom som fenomen. Jag återskapade full hälsa och kraft med naturen som vägvisare. Under vägen väcktes min intuitiva kraft och fick en riktning för mitt arbete. Insikten? 
Att vi har enorma inre resurser och med rätt förutsättningar kan vi åstadkomma mirakel. Kan vi dessutom se bortom det uppenbara, så är vägen dit vi önskar nå given. Min styrka och fokus ligger på att hjälpa Dig röja de inre aspekter som blockerar dig från att åtnjuta full hälsa och livskraft tillsammans med praktiska verktyg som banar väg för en strålande hälsa och vitalitet. Ditt liv förändras snabbt och kraftfullt med hjälp av personlig vägledning, hälsoprogram och energy work!

Lisette är författare av boken Inte mindre än frisk där hon frikostigt delar med sig av sin väg att återskapa full hälsa utifrån omöjliga odds, en allmänt ansedd obotlig sjukdom. Boken handlar om resan, att skapa den hälsa och kraft vi drömmer om och att bryta sig igenom alla inre motstånd och hinder på vägen.  Genom denna erfarenhet, studier, egen forskning och sin inkännande intuition har hon erhållit djup kunskap om vår inneboende förmåga att läka och utvecklas. Hon delar med sig av den hälsoformula som banade väg för att lyckas med sitt mål, att bli frisk. Denna hälsoformula finns med i boken. Lisette har vidare utvecklat sin hälsomodell för hälsa och kraft.

Lisette är folkhälsovetare, hälsokonsult, och yogalärare med en intuition inriktad på att hitta- och rensa i det som står ivägen för hälsa och kraft på det inre planet. Med fokus på hur vi kan öppna upp för vår potential och hur vi kan hantera de inre motstånd vi erfar i förändringsarbete vägleder hon människor via föreläsningar, kurser och individuell vägledning.

Hennes styrka och fokus ligger i att utforska de grundläggande orsakerna till obalans genom att se till både inre- såväl som yttre aspekter som ligger till grund för ohälsa eller blockeringar i livet. Lisette har stort fokus på de inre- energimässiga mekanismerna för hälsa, kraft och vitalitet med hjälp av Distans-sessioner eller personligt möte. Men det var inte så allt började...

När Lisette 1996 fick sin diagnos "Reumatoid Artrit" så hade hon inte en enda idé om var hon skulle vända sig med sin innerliga önskan att återigen bli frisk. Helt frisk. Hon tog små, små steg och många gånger föll hon. Men med envishet och med sin medfödda gåva att se saker bortom det uppenbara, så kom hon svaren på situationen allt närmare. Efter vägen blev hon medveten om sin intuitiva förmåga och den har sedan dess utvecklats vidare i förmågan att plocka upp cellminnen, energiblockeringar och stagnation i kroppen. Sedan tio år tillbaka har hon arbetat med sin Interaktiva Energy Work Session IEWS samt vägledning och energy work på distans.
Vad som skulle komma av den här kampen mot den degenerativa sjukdomen och den smärta och lidande den medförde var en insikt om att hon skulle ta sina erfarenheter och kunskaper och vägleda så många människor som bara möjligt på sin väg till hälsa och livskraft.

Om siten - lisettetherner.se
Den här siten - lisettetherner.se/com - är en plats där Lisette delar med sig av sin kunskap, läkeresa och vilka lärdomar hon erhållit på vägen till att skapa full hälsa och livskraft via information, böcker och hälsoprogram hur hon lyckats skapa hälsa och kraft via både inre- och yttre hälsoprocesser såsom hon uttrycker det. 
Men den allra viktigaste anledningen till att denna sida finns, är Du. Hur just DU kan skapa den hälsa just du drömmer om, med DINA förutsättningar, situation och mål. Må det du finner här, föra dig vidare på vägen till det liv och den hälsa du längtar efter och förtjänar!!

- Lisette

Lägg in din bästa e-postadress för att erhålla inspiration och eventinformation från Lisette!

Take your first steps today, free e-booklet!

* indicates required

Inte mindre än FRISK!

En källa till inspiration för dig som önskar återskapa eller förbättra din hälsa och för dig som någon gång "börjat nytt liv" och snubblat och fallit på vägen!