så jobbar jag med min "energy work".

Jag var känslig och inkännande redan som barn vilket jag idag förstår när jag kopplat an till min intuitiva gåva. När jag år 2004 var med om en mycket stark händelse av "medicinsk intuition" som öppnade upp mitt seende blev sedermera energy work en del av min hälsovägledande verksamhet. Med tiden har jag utvecklat mitt särskilda sätt att arbeta med energy work och som visat sig vara ett magnifikt verktyg för att komma åt och rensa minnen, trosuppfattningar och energimässiga "låsningar" som blockerar livskraften och cellernas inneboende naturliga hälsa. Mina energy work sessions fungerar som en vägledande källa för individen, som med de intuitiva budskap och teman som kommer upp under sessionerna gör att man kan fortsätta sin inre- och personliga utveckling på egen hand.
 

Mina förmågor fungerar som "nycklar" som har sin styrka och fokus på att "låsa upp" och bringa upp till ytan de minnen, låsta känslor och andra inre aspekter som här får en chans att förlösas. Det gör att vi kan frigöra emotionellt baggage, fastlåsta mönster och kan utvecklas vidare. Min energy work och intuition plockar upp och löser upp de inre aspekter som står i vägen för hälsan eller ett liv i full expansion. Som en del av mitt livsändamål, så hjälper jag människor med att återkapa hälsan, förstå vilka aspekter som står i vägen och öppna upp för sin egen gåva och ändamål.